Forretningsbetingelser

Hvis du må avlyse en konsultasjon, vær vennlig å gi beskjed senest 24 timer i forveien. Hvis du ikke møter uten å avbestille, må Kari fakturere for konsultasjonen pluss kjøring.

 

Hvis Kari vurderer at hestens tilstand eller andre forhold ikke tillater at hun kan utføre et godt arbeid, kan Kari velge å avbryte konsultasjonen. I så tilfelle påløper gebyr for konsultasjon, samt for kjøring.

 

Nye kunder betaler kontant for kjøring og for konsultasjon. Ved kjøp av ny sal fra Kari så gis det rabatt for et beløp tilsvarende konsultasjonen.

 

Du har etter angrerettsloven rett til å returnere ubrukte varer innen 14 dager fra den dagen du mottok varene, uten å gi noen begrunnelse. Dette gjelder for alle varer med mindre de er laget spesielt til deg eller etter dine spesifikasjoner, som f.eks "skreddersydd" sal med spesielle detaljer. Tilpasning eller kjøring er ikke refunderbart fordi dette er kostnader som er knyttet til besøk som allerede er gjennomført. Ønsker du å benytte deg av angreretten må du ta kontakt med Kari Grundvig og gi tydelig beskjed om dette, f.eks via email, brev eller liknende. Det er ikke nødvendig å bruke ferdig utfylt angrerettskjema. For at angreretten skal gjelde, må varen(e) bli returnert i sin helhet og være ubrukt. Dette betyr at bitt må ikke ha vært lagt i munnen på hest. Gjord, stigremmer eller annet tilbehør må også være ubrukt. Alle merkelapper og emballasje som fulgte med varen må sitte på.

 

For saler kan du også benytte deg av angreretten i inntil 14 dager. Dette forutsetter at salen ikke har tydelige merker etter bruk når den blir mottatt i retur av Kari Grundvig. Dersom salen har tapt verdi pga bruk eller av annen årsak vil den ikke lenger ha status som ny: I så tilfelle forbeholder Kari seg retten til å gjøre et fratrekk i refusjonsbeløpet for verdiforringelsen, avhengig av hvilken tilstand salen er i når den er blitt returnert. Det er Kari Grundvig som verdisetter et eventuelt verditap.

 

Kjøper er ansvarlig for å sende varene i retur, og ta kostnaden med dette. Kjøper har ansvar for varene helt fram til de er mottatt i retur av Kari Grundvig.

 

For nærmere bestemmelser om angreretten, se Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettsloven), LOV-2000-12-21-105