Bitt

I tilknytning til saltilpasning kan Kari sjekke de(t) bitt(et) som du har, eller tilby salg av bitt fra eget utvalg. Kari er den første i Norge og en av få kandidater i verden som har fullført alle tre trinnene i Neue Schule sitt Bitt-Akademi.

 

Kari har et utvalg av bitt fra Neue Schule og Ti-bits på lager. Se www.nsbits.com og www.Ti-Bits.de for mer informasjon om disse bitttene.

 

I tillegg til å selge bitt, tilbyr Kari utleie av bitt der du kan ri med bittet i inntil 21 dager. Leie fungerer slik at du betaler for bittet i sin helhet når du får bittet. Velger du å sende det tilbake så betaler du for leien som er 25% av prisen på bittet samt for retur. Du får refundert restbeløpet når Kari har fått bittet i retur. I mange tilfeller får du et nytt bitt i leie, og i noen tilfeller et som har vært prøvd av andre. Hvis det bittet du leier er brukt og du vil ha et slikt etter å ha prøvd det, bitt så sender eller leverer du dette tilbake innen prøvetidens utløp med beskjed om at du vil ha maken. Da får du et som er nytt og ubrukt. Er det et nytt bitt som du leier, så behøver du ikke gjøre noen ting etter leietidens utløp dersom du ønsker å beholde bittet.

 

Ønsker du at Kari skal ta med et utvalg av bitt for prøving på stallen der du er, så påløper et beløp for konsultasjon på kr 200. Dette beløpet gjelder for stallbesøk som er avtalt i forbindelse med saltilpasning, og er ikke refunderbart. Gi beskjed før Kari kommer slik at hun kan ta med relevante bitt for prøving.

 

Det er kundens ansvar å passe godt på bittet og sørge for at det ikke blir ødelagt. Kunden er også ansvarlig for evt tap eller tyveri av bittet. Du kan heller ikke få refusjon hvis det går mer enn 21 dager fra den dagen du mottok bittet, til Kari har fått det i retur. Hvis du velger å returnere bittet, sørg for å gjøre bittet skikkelig rent med varmt vann før du sender det i retur.

 

Hvis du ikke er fornøyd med bitt eller andre varer du har mottatt eller har fått feil størrelse, kan du benytte deg av angreretten. Dette forutsetter originalforpakningen er ubrutt og varen ubrukt. Bittet må m.a.o ikke ha vært i noen hestemunn. Bittet må leveres tilbake med alle merkelappene og emballasje intakt. Kunden er ansvarlig for å sørge for retur. Les mer om dette under "kjøpsbetingelser".