Sprang og feltritt

Kari har alltid et utvalg av sprangsaler inne. Ved behov kan hun også skaffe feltrittsaler, som gjerne har kappene skåret slik at de ligger ca 2,5cm lenger framme enn en typisk sprangsal. Typisk for feltrittsaler er også lange gjordstropper.